FCMP glossary e уебсайт, който съдържа двуезични терминологични глосари, създадени от дипломанти на магистърска програма «Превод» към Катедра „Англицистика и американистика” и Катедра „Романистика”, Факултет по класически и нови филологии в СУ «Св. Климент Охридски».

FCMP glossary е на свободен достъп и е на разположение на всички преводачи от английски и френски език.

FCMP glossary е създаден със средства по проект № 31 на НИС към ФКНФ през 2012 г. Той е експериментален и предстои неговото обогатяване и усъвършенстване.

Участниците в проекта изказват благодарност на Фонда за научни изследвания към СУ „Св. Климент Охридски” за предоставените средства.

За повече информация за магистърска програма „Превод”: http://unisofia.minb.de/MAtransl/EnglishFrench/